Zarząd

Zarząd w kadencji 2023-2025

Przewodniczący: prof. dr hab. n med. Karol Adam Kamiński

Przewodniczący-Elekt: dr hab. n med. Krzysztof Chlebus
Poprzedni Przewodniczący: Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska prof. SUM
Sekretarz: Dr n. med. Daniel Śliż
Skarbnik: prof. dr hab. n. med. Paweł Burchardt

Członkowie:

prof. dr hab. n. med. Agata Bielecka Dąbrowa
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
dr hab. n med. Piotr Bandosz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: dr n med. Jerzy Piwoński
dr hab. n o zdr. Magdalena Kozela,
dr hab. n med. Marek Klocek