Poprzednie Zarządy

Zarząd w kadencji 2021-2023
Przewodniczący: Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska prof. SUM
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n.med. Tomasz Zdrojewski
Sekretarz: Dr n. med. Daniel Śliż
Skarbnik: Dr n. med. Jerzy Piwoński
Członkowie:
Prof. dr hab. Aldona Kubica
Dr hab. n. med. Marek Klocek
Dr n. med. Klaudia Pacia
Dr n. med. Krzysztof Chlebus
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
Dr n. med. Magdalena Kozela
Dr n. med. Agnieszka Sarnecka

Kadencja 2019 – 2021
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska
Poprzedni Przewodniczący: dr n. med. Roman Topór-Mądry
Sekretarz: Prof. dr hab. n. o zdr. Aldona Kubica
Skarbnik: Dr n. med. Jerzy Piwoński
Członkowie:
Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
Dr hab n. med. Marek Klocek
Dr n. med. Magdalena Kozela
Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. IK
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
Dr n. med. Agnieszka Sarnecka
Dr n. med. Agnieszka Doryńska

Kadencja 2017 – 2019
Przewodniczący: Dr n. med. Roman Topór-Mądry
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski prof.GUM
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
Sekretarz: Dr n. med. Agnieszka Młynarska
Skarbnik: Dr n. med. Agnieszka Sarnecka
Członkowie:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
Dr n. med. Paweł Balsam
Dr n. med. Magdalena Kozela
Dr n. med. Piotr Bandosz
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Dr hab. n. med. Marek Klocek
Dr hab. n. med. Łukasz Krzych
Dr n. med. Daniel Śliż
Dr n. med. Agnieszka Serafin
Dr n. med. Agnieszka Besala